Energetika in regulativa ’21

8. forum Novosti regulative, omrežij in trga za leto 2021
11. februar 2021, spletna izvedba

 

Nova energetska regulativa je tista, ki še zlasti v spremenjenih okoliščinah diktira priložnosti na področju zelene energetske transformacije. Na dogodku so se udeleženci seznanili s ključnimi novostmi na področju regulative, kot so agregatorji, trg prožnosti, nove tarife in opolnomočenje odjemalca, ki so jih predstavili vodilni strokovnjaki in odločevalci energetske regulative.

Sponzorji ER20
Organizator:
Pokrovitelj:
Pokrovitelj:
Mali pokrovitelj:
Medijski pokrovitelj:
Podpornik:
Podpornik:

GOVORCI

Mag. David Batič, Agencija za energijo
mag. David Batič, Agencija za energijo

V Agenciji za energijo je odgovoren za vodenje sektorja za razvoj in področja monitoringa delovanja trga z energijo, REMIT, pametnih omrežij/trgov, elektromobilnosti, učinkovite izmenjave podatkov na trgih z energijo ter za poslovno informatiko. Je tudi podpredsednik Sekcije za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET) pri Energetski zbornici Slovenije.

Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia
Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia

Ustvarjalka in voditeljica številnih naprednih in inovativnih strokovnih dogodkov ter omizij, predavateljica in strokovnjakinja za energetiko ter ustanoviteljica in direktorica podjetja Prosperia. Verjame v ustvarjalno moč inovativnosti in rasti posameznikov ter organizacij z naprednimi strokovnimi dialogi in povezovanji.

Govorec brez slike
mag. Duška Godina, Agencija za energijo

Je direktorica Agencije za energijo, kjer je zaposlena vse od leta 2005. Pred nastopom direktorovanja agencije je opravljala delo svetovalke direktorice, vodila pravno in kadrovsko področje ter sodelovala pri sprejemanju vseh ključnih odločitev energetskega regulatorja. Ves čas dejavno sodeluje pri kreiranju in izvajanju energetske politike ter oblikovanju slovenske energetske zakonodaje.

dr. Robert Golob, GEN-I
dr. Robert Golob, GEN-I

Predsednik uprave Gen-I, izredni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in avtor številnih znanstvenih objav in referatov s področja trgov, optimizacije virov energije in načrtovanja EES z bogatimi izkušnjami iz energetike, ki je med drugim opravljal tudi naloge državnega sekretarja za energetiko in sodeloval pri nastajanju ključnih zakonov iz energetike.

Govorec brez slike
mag. Bogomil Jelenc, SODO

V podjetju SODO deluje na področju razvoja novih rešitev, digitalizacije v distribuciji in poslovnih procesih informacijske varnosti, pametnih omrežij, naprednih sistemov merjenja in novih pristopov k reševanju izzivov v distribucijskem elektroenergetskem sistemu.

Govorec brez slike
mag. Bojan Kumer, GEN-I

Leta 2013 je bil kot državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor zadolžen za področje energetike. Leta 2014 je postal direktor družbe Elektro energija, ki jo je strateško povezal s skupino Gen-I, kjer je leta 2018 prevzel funkcijo direktorja prodaje. Istega leta je postal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in ponovno moderniziral energetsko zakonodajo ter vodil sprejetje Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Po vrnitvi v skupino Gen-I je prevzel več vodstvenih in poslovodnih funkcij.

Mag. Aleksander Mervar, Eles
mag. Aleksander Mervar, ELES

Direktor družbe ELES, d. o. o., je številna in raznolika znanja ter delovne izkušnje pridobil z zaposlitvijo na vodilnih delovnih mestih več velikih slovenskih družb. Je soustanovitelj podjetja Gen-I. Bil je predsednik Društva ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije, član predsedstva WEC za JV Evropo in podpredsednik komisije za vrednotenje premoženja slovenske elektroenergetike. Bil je član številnih nadzornih svetov večjih slovenskih družb, med drugim predsednik NS Geoplin in Geoplin plinovodi, Plinovodi in podpredsednik NS SOD, d. d. Trenutno opravlja funkcije predsednika kadrovske komisije NS KAD, podpredsednika akreditacijske komisije NS KAD, člana revizijske komisije NS KAD, d. d., člana NS Slovenske železnice, d. o. o., in predsednika revizijske komisije NS SŽ. Je imetnik certifikata Združenja nadzornikov Slovenije.

mag. Peter Nemček, cyberGRID GmbH & Co KG
mag. Peter Nemček, cyberGRID GmbH & Co KG

Specialist na področju virtualnih elektrarn za prilagajanje odjema in razpršene proizvodnje. Je soustanovitelj avstrijskega podjetja cyberGRID in aktiven član v strokovnih združenjih, kot sta npr. slovenska in evropska tehnološka platforma.

Govorec brez slike
mag. Borut Rajer, Borzen

Je direktor energetskega področja pri družbi Borzen, d. o. o., in član upravnega odbora EuroPEX, združenja evropskih energetskih borz, kjer je bil tudi štiri leta vodja delovne skupine za okoljske trge. Že več let zapored je gostujoči predavatelj na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani pri predmetu Ekonomika energetike.

mag. Andrej Ribič, Elektro Ljubljana
mag. Andrej Ribič, Elektro Ljubljana, GIZ DEE

Predsednik uprave Elektra Ljubljana, od leta 2010 vodi podjetje, ki upravlja največje distribucijsko omrežje v državi. Za seboj ima številne uspešne projekte v tujini. Je prejemnik več uglednih mednarodnih priznanj za uspešno vodenje družbe Elektro Ljubljana. Kot strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami je vodil nadzorne svete več slovenskih energetskih družb. Je predsednik skupščine GIZ distribucije električne energije, član izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije in Kajakaške zveze Slovenije.

Govorec brez slike
mag. Ana Stanič, odvetnica, E&A Law

Je direktorica v pisarni E&A Law v Londonu, gostujoča profesorica za področji energetike in arbitraže na univerzah v Dundeeju, Technische Univeristät v Berlinu in na Kitajskem. Več kot dvajset let dela kot odvetnica v Londonu, specializirana za področje energetike, mednarodne trgovinske arbitraže in zakonodaje EU. Od leta 2009 svetuje energetskim podjetjem, Evropski komisiji ter državam članicam EU glede evropskega prava, še posebej v povezavi s plinom, obnovljivimi viri ter podnebnimi spremembami.

dr. Ivan Šmon, MBA, Elektro Gorenjska
dr. Ivan Šmon, Elektro Gorenjska

Je predsednik uprave družbe Elektro Gorenjska, predsednik Slovenskega nacionalnega komiteja WEC, član upravnega odbora direktorjev Eurelectric in predstavnik Slovenije v študijskem komiteju CIGRE PARIZ C6 (Distribucijski sistemi in razpršena proizvodnja) ter član upravnega odbora Energetske zbornice Slovenija.

Govorec brez slike
mag. Stanislav Vojsk, SODO

Od leta 2020 je direktor družbe SODO, kjer je zaposlen vse od leta 2014. Pred tem je delovne izkušnje nabiral v številnih podjetjih, povezanih z energetiko. Njegova prva zaposlitev je bila v podjetju Elektro Maribor, v kateri je bil med drugim tudi predsednik uprave.

IZJAVE UDELEŽENCEV

“Dogodek ima izjemno vrednost, saj nam omogoča druženje in izmenjavo mnenj s posamezniki iz energetskega sektorja in tudi tistimi, ki jih ta sektor zanima.”

Alberto Pototschnig, ACER

“Dogodek je bil odličen in zelo me je veselilo, da smo imeli dobra govorca iz tujine, ki sta predstavila svoje poglede na vprašanja, s katerimi se sooča tudi Slovenija. Dogodka se bom z veseljem udeleževala tudi v prihodnje.”

Ana Stanič, E&A Law

“Mislim, da je take dogodke treba ponavljati, ker se na enem mestu zberemo tisti, ki aktivno vplivamo na delo v energetiki in v končni fazi vplivamo na storitve, ki se izvajajo in ponujajo končnim odjemalcem.”

Uroš Blažica, Elektro Primorska

“Dogodki, ki jih organizira podjetja Prosperia, so za energetiko v Sloveniji ključnega pomena in predstavljajo zelo pomemben dejavnik strokovnega napredka panoge.”

Mag. Marko Hrast, predsednik združenja Cigre-Cired

“Dogodek je odlična kombinacija slovenskih in mednarodnih predavateljev ter predstavlja odskočno desko za diskusijo, povezovanje in izmenjavo mnenj.”

Dr. Konstantin Petrov, DNV GL – Energy

“Na dogodek pridem zelo rad, pa četudi ne morem ostati ves dan. Izredno zanimiva se mi zdi zasnova tem. Dokler bom na tej poziciji, povezan s to temo, in bom v Sloveniji, se bom zanesljivo vedno udeležil dogodka.”

Mag. Aleksander Mervar, Eles

“Dogodek je vsako leto boljši, k čemur pripomore tudi udeležba mednarodnih strokovnjakov in struktura udeležencev, ki vključuje vse več delov energetike. Na dogodku se razločijo obrazi, ki bodo energetiko zaznamovali v prihodnosti. Tudi organizacija dogodka je odlična.”

Mag. David Batič, Agencija za energijo

“Nedvomno je to pomembno srečanje, kar se vidi po izbrani tematiki in udeležencih. Nagovarja res pomembno vprašanje, saj je regulativa tista, ki lahko spodbudi tehnološki in gospodarski razvoj.”

Mag. Boris Sovič, Elektro Maribor in GIZ DEE

“To je odličen forum, kjer lahko izmenjamo mnenja inženirji, pravniki in ekonomisti in se na spremembe ustrezno pripravimo.”

Dr. Robert Golob, Gen-I

“Tovrstni posveti so odlično orodje, kjer lahko skozi strukturirani, ciljno nadzirani dialog skomuniciramo urejene smotrne predloge zaradi občasno zmedene zakonodaje. Skoznje lahko vsaj omilimo vpliv slednje predvsem na potrošnika in na njegovo obravnavanje ter doživljanje posledic sprememb v energetiki, kar je sicer naša dolžnost.”

Mag. Katja Fašink, korporativno komuniciranje skupine ELES

“Tudi distributerji smo dobili kar nekaj povratnih informacij in potrditev, da razmišljamo in delujemo v pravi smeri ter da smo slišani znotraj celotnega elektroenergetskega sistema.”

Tadej Šinkovec, Elektro Ljubljana

“Dogodek sem mi je zdel zelo zanimiv, saj sem ugotovil, da se vse države v Evropi spoprijemamo z enakimi težavami. Presenetilo me je, kako napredna je Slovenija in da je na nekaterih področjih daleč pred Veliko Britanijo.”

Malcolm Keay, Oxford Institute of Energy Studies

“Dogodek je izvrstno tehnično in organizacijsko pripravljen. Imam zelo dobre vtise iz vsebine razprav. Povzel bi kolega Thierryja, ki pravi, da si tovrstne dogodke, ki so vsebinsko tako bogati in tako široko zastavljeni, v okviru svoje energetske zakonodaje v Bruslju težko predstavljajo. Z veseljem se ga bom udeležil tudi prihodnjič.”

Marjan Eberlinc, Plinovodi

FOTO UTRINKI

Slika iz dogodka IE20
Slika iz dogodka IE20
Slika iz dogodka IE20
Slika iz dogodka IE20
Slika iz dogodka IE20
Slika iz dogodka IE20

POKROVITELJI DOGODKA

Sponzorji ER20
Organizator:
Pokrovitelj:
Pokrovitelj:
Mali pokrovitelj:
Medijski pokrovitelj:
Podpornik:
Podpornik:

BECOME A SPONSOR

 

Contact us today at info@prosperia.si or call us at 00386 31 717 599 for sponsorship opportunities. Together we will identify the most suitable option that best supports your business goals.

Postani sponzor ikona CONTACT US

Sign me up for event notifications


*Fields marked with an asterisk are required